Cloud Backup

Het belang van een goede backup

“Een backup is een vorm van verzekeren die in geval van nood onvervangbare data aan u terugbetaald”     

Stel uzelf eens de vraag wat de impact zou zijn op uw bedrijfsprocessen wanneer u al uw digitale data, of een groot deel daarvan zou verliezen? Wat zou de impact zijn op uw bedrijf als al uw klantgegevens, e-mails, boekhouding, foto’s of offertes verloren zouden gaan? Met het beantwoorden van de vragen heeft u waarschijnlijk zelf al de relevatie van back-ups aangetoond.

De cijfers liegen niet, want uit onderzoek blijkt namelijk dat 60 procent van het mkb ondernemers na een ernstig dataverlies binnen een half jaar voorgoed de deuren moet sluiten en dat is een treurige constatering.

Een backup voorkomt permanent verlies van data. Verlies dat kan worden veroorzaakt door systeemfalen, hackers, brand, diefstal of human errors. Backups bieden de optimale bescherming voor al uw documenten, emails, foto’s en andere onmisbare bedrijf kritische data.

Backups en het backupproces voegen niet direct of merkbaar iets toe aan het alledaags functioneren van uw ICT systemen, het genereert geen extra klanten en verbetert niet uw bedrijfefficiëntie en daarin schuilt het gevaar dat het belang van backups wordt onderschat, tot het moment dat een calamiteit ernstige schade aanricht aan uw kostbare bedrijfdata en een backup het laatste redmiddel vormt.

Het belang van het maken van backups

Iedere situatie vraagt om zijn eigen bijpassende backup oplossing en iedere backup oplossing vraagt om een goed doordacht calamiteitenplan waarbij het belangrijk is om rekening te houden met alle mogelijke scenario’s. Wat is de impact op uw bedrijf wanneer uw bedrijf getroffen wordt door een brand, of wanneer ransomware essentiële bedrijfsdata beschadigd? Wat is de hersteltijd en de impact op uw bedrijfsproductiviteit? Het zijn dit soort vragen die bepalen welke backupoplossing het beste bij uw bedrijf past.

Het is essentieel dat uw bedrijf is voorbereidt op diverse calamiteit scenario’s, dat er voor ieder scenario een betrouwbare oplossing bestaat en dat er periodiek wordt gecontroleerd of de oplossing goed functioneert zodat hij gegarandeerd werkt op die momenten dat herstel vanuit een backup nodig is. Het is daarom van groot belang niet alleen te investeren in een passende technische backupoplossing, maar ook om de geïmplementeerde oplossing periodiek te controleren op de juiste werking!

Waaruit bestaat een goede backup?

Er bestaan een aantal verschillende basisprincipes rond het maken en bewaren van backups. Als eerste is het van belang dat de backups de juiste inhoud bevatten, dat de backups recent zijn en dat de backups met regelmaat wordt getest! Backups waarvan de werking niet met regelmaat worden gecontroleerd zijn in de regel niet betrouwbaar en dat kan tot grote teleurstelling leiden in het geval de backups nodig zijn bij een calamiteit.

Een ander essentieel onderdeel van een goed backupplan is dat de backups bewaard worden op minimaal twee verschillende locaties, zodat u bij bijvoorbeeld totale verwoesting van uw ICT systemen of ICT omgeving door brand of inbraak altijd beschikt over minimaal één backup.

Voor iedere situatie bestaat de juiste backupoplossing en de juiste backupoplossing is afhankelijk van uw wensen en de technische omstandigheden. Een tweetal veel voorkomende backupoplossingen uit de praktijk zijn:

De hybride Cloud backup

De hybride cloud backup is feitelijk een lokale backupoplossing die wordt gecombineerd met een backup in de cloud. Bij een hybride cloud oplossing vervangt de cloudbackup de backup op verwisselbare datadragers en hoeft de datadrager niet meer handmatig te worden verwisseld en buiten het pand te worden bewaard. De hybride cloudbackup is een volledig zelfstandig en geautomatiseerd backupproces waarin geen menselijk handelen nodig is.

Voor een vast bedrag per maand beschikt u over geavanceerde backupsoftware inclusief cloud opslag waarmee zowel lokaal op de server als in de cloud back-ups gemaakt en bewaard kunnen worden. Met het abonnement huurt u in feiten diskruimte in de cloud om de back-up te bewaren, afgerekend per GB of per bundel. Het backupproces is software gedreven, dat wil zeggen dat er op de server software is geïnstalleerd die er voor moet zorgen dat de back-ups worden gemaakt. Het abonnement geeft echter geen enkele garantie voor wat betreft het succesvol verwerken van de back-ups, indien een back-up mislukt of de opslagcapaiciteit ‘vol is gelopen’ zal software niet ingrijpen en bestaat er geen actuele back-up van de serverdata. Dat geldt ook voor de lokale back-up die wordt gemaakt. Zodra de omvang van de harddisk ontoereikend is, of de disk zelf faalt,  dan faalt ook de back-up en zijn de bestanden niet meer te herstellen.

Met een back-up SLA worden de back-up processen dagelijks gecontroleerd en is de kans dat u bij een calamiteit daadwerkelijk actuele data kan herstellen vanuit de back-up veel groter.

In tegenstelling tot traditionele backupoplossingen is er geen investering nodig in backup-software licenties en additionele offsite backupapparatuur. De back-ups worden veilig bewaard in de cloud (buiten het pand) en vormen op die manier meteen een bescherming tegen verlies van data als gevolg van brand of diefstal.

Het volume van de cloud storage is schaalbaar zodat er een juiste balans ontstaat tussen kosten en capaciteit. De back-ups worden vanaf uw server versleuteld opgeslagen in de cloud zodat de privacy van uw gegevens wordt gewaarborgd en u de enig bent die toegang heeft tot de inhoud van de back-ups.

Is uw ICT omgeving op dit moment voorbereidt en beschermt tegen een ernstige calamiteit zoals brand of schade door Ransomware? Heeft u beleid opgesteld om dergelijke risico’s snel en effectief op te lossen indien er zich een calamiteit voordoet?

Lantronics ontwerpt, implementeert en controleert backupoplossingen zodat de impact op uw bedrijfsvoering bij een calamiteit tot een minimum wordt gereduceerd en essentiële digitale gegevens niet verloren gaan. We bespreken graag met u wat de mogelijkheden zijn en welke backupoplossing het beste past bij uw bedrijf of organisatie.