Lokaal Backuppen

De lokale backup

Een lokale backup wordt in de praktijk veel toegepast wanneer u beschikt over een eigen centrale server of productiesysteem waarbij de omvang van de backup groot tot zeer groot is en u de voorkeur heeft dat backups niet worden opgeslagen in de cloud. Het backupproces wordt verzorgd door lokale backupsoftware en backups worden bewaard en opgeslagen op zowel lokale datadragers (Onsite) en op verwisselbare datadragers. De verwisselbare datadragers worden periodiek buiten het pand bewaard (Offsite) aan de hand van een vastgelegd wisselschema zodat u altijd de beschikking heeft over tenminste één backup indien uw bedrijf wordt getroffen door brand of andere ernstige schade.

Het backupproces wordt dagelijks gecontroleerd en periodiek getest waarbij alle afspraken worden vastgelegd in een Service Level Agreement, zodat u de zekerheid heeft dat wanneer er zich een calamiteit voordoet u beschikt over een recente en werkende backup.

Een nadeel van een lokale backup is dat het wissel discipline en draagkracht vereist van één van uw medewerkers.

Een voordeel van een lokale backup is dat het slechts een eenmalige investering vereist in soft- en hardware en u houdt altijd de controle over uw eigen backups. De kosten per GB aan backupruimte zijn bijzonder laag en de enige jaarlijkse kosten zijn de kosten voor de Service Level Agreement.