Service Level Agreements (SLA’s)

Wat is een SLA? (Service Level Agreement)

Een Service Level Agreement is een overeenkomst waarin schriftelijk wordt vastgelegd wat een geleverde dienst exact omvat en wat het beoogde doel is van de dienst.

In een SLA wordt schriftelijk de kwaliteit beschreven van de diensten die worden geleverd. Dankzij een SLA bent u als opdrachtgever op de hoogte van de invulling en kosten van de diensten die u afneemt en kunt u ons – als leverancier – erop afrekenen wanneer wij niet de afgesproken kwaliteit leveren.

Waarom een Service Level Agreement?

Omdat de kwaliteitseisen van de diensten van tevoren worden vastgesteld, is met een SLA eenvoudig te controleren of hieraan wordt voldaan. Op basis van een SLA kan ook een kostenplaatje worden gemaakt zodat van tevoren vaststaat hoeveel geld de dienstverlening gaat kosten. De hoogte van de kosten is afhankelijk van het soort diensten en de invulling ervan.

Standaard SLA’s

Lantronics biedt een aantal standaard Service Level Agreements (SLA’s) voor veel voorkomende diensten op het gebied van monitoring en onderhoud van ICT-systemen:

  • Een Service Level Agreement voor het onderhouden van bedrijf kritische ICT-systemen;
  • Een Service Level Agreement voor het bewaken van backupprocessen.

Het voordeel van een SLA voor u als opdrachtgever is dat de aangeboden dienst duidelijk schriftelijk wordt vastgelegd en in veel gevallen tegen een gunstig tarief wordt geleverd. SLA worden vaak ingezet voor periodieke dienstverlening zoals het monitoren van bedrijf kritische processen of het periodiek onderhouden van systemen.

Informeer naar de mogelijkheden