Interim Cybersecurity Officer

Raadgevend in Cybersecurity preventie

Bedrijven binnen het MKB lopen een steeds groter risico slachtoffer te worden van een cyber aanval en de schade die een hacker veroorzaakt heeft vaak een zeer grote impact op de bedrijfscontinuïteit en financiële positie van de onderneming.

Onderzoek wijst uit dat de risico’s voor bedrijven steeds verder toenemen en dat de overheid bedrijven wijst op hun verantwoordelijkheid om zichzelf beter te beschermen.

Wanneer u zich afvraagt hoe cyber-veilig uw bedrijf eigenlijk is en op welke preventieve maatregelen u zou moeten aansturen om de veiligheid te kunnen waarborgen, dan is het inschakelen van onze Cybersecurity Officer een verstandig idee.

Onze Cybersecurity Officer houd uw organisatie zowel technisch als beleidsmatig tegen het licht en rapporteert zijn onderzoeksbevindingen en aanbevelingen.

Samen met u brengen we in kaart welke digitale informatie of bedrijfsonderdelen van vitaal belang zijn voor uw organisatie en adviseren we welke maatregelen nodig zijn om onherstelbare schade of downtime door hackers te voorkomen. De cybersecurity officer richt zich naast preventie ook op het ontwikkelen van een noodplan. Het noodplan voorziet in een duidelijke handleiding in het geval u onverhoopt toch schade oploopt door een hack zodat uw organisatie met een minimum aan downtime en schade de productie kan vervolgen.

Laat uw bedrijf onafhankelijk onderzoeken en beoordelen op Cyberveiligheid en verklein het risico om slachteroffer te worden van cybercriminelen. Verhoog de weerbaarheid met heldere adviezen en preventieve maatregelen!

Zijn uw systemen technisch optimaal beschermt tegen Cyberdreigingen bedreigingen? Zijn uw mensen getraind om deze gevaren te herkennen? Heeft u beleid opgesteld om dergelijke bedreigingen effectief aan te pakken? Zijn de risico’s helder in kaart gebracht rond potentiële ICT risico’s?

Vraagstukken waarover wij met onze kennis u graag informeren! Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Vraag een vrijblijvend gesprek aan zodat we samen met u uw organsatie beter kunnen beveiligen tegen cyberrisico’s.

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden?

Vraag een vrijblijvend gesprek aan zodat we samen
met u alle mogelijkheden kunnen bekijken!