Backups en een plan B in ICT

Backups en een plan B in ICT

Ieder zichzelf respecterende onderneming beschermt zijn kostbare digitale gegevens tegen menselijke fouten, hardwarestoringen of een cyberaanval. Toch blijkt in de praktijk dat veel organisaties te licht omgaan met het beschermen van hun digitale gegevens en zelden beschikken over een goed doordacht plan (B) wanneer zich een calamiteit voordoet.

Zeker nu meer en meer bedrijven de voordelen van de cloud ontdekken lijkt het vertrouwen in de cloud in veel gevallen niet realistisch en gaat men er vanuit dat de cloud provider de backups heeft geregeld. In veel gevallen is dat ook zo, echter is de beschikbaarheid van de backups in de praktijk vaak minder dan in eerste instantie werd aangenomen of kan de provider data alleen in zijn geheel herstellen en niet op bestandsniveau.

Het is goed om het beleid van uw cloudprovider rond backups vooraf te onderzoeken en als orginisatie de vraag te stellen op welke manier de provider uw omgeving backupt, met welke freqentie de backups worden gemaakt en hoe lang de backups worden bewaard. Tevens is het verstandig om afspraken te maken binnen welk tijdsbestek backups kunnen worden teruggezet, iets dat in de praktijk bij bijvoorbeeld Microsoft een stuk lastig blijkt te zijn dan gehoopt.

In veel gevallen is het goed om zelf de regie te voeren over de backups en de backups zelf te maken, bij voorkeur bij een andere partij dan uw cloudprovider. Het voordeel is dat u ten alle tijden beschikt over een kopie van uw digitale data (safe haven) en u zelf bepaalt wat u backupt en wanneer u een restore uitvoert zonder de afhankelijkheid van een cloud provider. Dit kan uw organisatie veel tijd een ergenis besparen.

Meer informatie? Zie: https://lantronics.nl/diensten/lantronics-cloud-diensten/cloud-backup/